Odpady

Kompleksowe badania i działania z zakresu:

  • badania komunalnych osadów ściekowych (oraz badania gruntów, na których mają być stosowane),
  • badania odpadów w celu sprawdzenia warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne,
  • badania do charakterystyki podstawowej odpadu,
  • testy zgodności dla odpadów, które mają być składowane na składowisku określonego typu.