Emisja

Kompleksowe badania emisji z zakresu:

 • pyłu i substancji pyłowych, jak metale, fluorki, etc.,
 • gazów spalinowych (tlenek i ditlenek azotu, ditlenek siarki, tlenek węgla, ditlenek węgla),
 • rozpuszczalników (węglowodory alifatyczne do C12, toluen, ksylen, etylobenzen, mezytylen, węglowodory aromatyczne, etoksyetanol, butanol, etc.),
 • innych gazów / oparów (fenol, formaldehyd, aldehyd octowy, cyjanowodór, chlorowodór, fluorowodór, izocyjaniany, etc.),
 • rozpuszczalników chlorowanych (dichlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, tetrachlorek węgla),
 • gazu składowiskowego,
 • LZO.

Dla emisji:

 • z instalacji,
 • składowisk odpadów.

Dodatkowo wykonujemy usługi z zakresu:

 • króćce M64*4,
 • profilowane na kanał okrągły,
 • płaskie na kanał prostokątny,
 • do spawania bez kołnierza,
 • PCW z montażem,
 • montaż w dniu pomiarów,
 • montaż osobno od pomiaru.

Przykłady:

 • badania kontrolne instalacji,
 • badania do określenia emisji substancji do powietrza na potrzeby pozwoleń,
 • badania i pomiary technologiczne do projektowania dopalaczy, filtrów i innych urządzeń.

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 1 (środa) do 3 (piątek) listopada 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:


wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.