Montaż króćców

Montaż króćców pomiarowych na emitorach