Oceny

W ramach działalności Ośrodka OIKOS Sp. z o.o. prowadzona jest kancelaria, obejmująca swym zakresem odpłatne doradztwo i usługi ochrony środowiska:

 • nadzór nad terminami realizacji obowiązków w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz wykonywanie tych obowiązków,
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w ramach obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska i BHP – wykonywanie zadań komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • współpraca w ramach kształtowania wizerunku przedsiębiorstw („proekologiczny” produkt i techniki wykonywania),
 • prowadzenie sprawozdawczości i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • współpraca z Klientem w trakcie kontroli W.I.O.Ś.
 • szkolenia pracowników w karesie stosowania i przestrzegania procedur BHP i ochrony środowiska,
 • opinie i oceny aspektów środowiskowych inwestycji do wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych,
 • opracowanie części techniczno – ekologicznej do wniosków dotacyjnych,
 • modelowanie propagacji hałasu w środowisku.

Dodatkowo, opierając się na współpracy z uznanymi fachowcami oferujemy Państwu profesjonalną pomoc konsultingową, doradczą oraz szkoleniową przy wdrażaniu niżej wymienionych systemów:

 • Zarządzanie jakością wg ISO 9001;
 • Zarządzanie środowiskiem wg ISO 14001;
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg BS OHSAS 18001.

Oferujemy również usługi związane z wdrażaniem, utrzymaniem i funkcjonowaniem ww. systemów w zakresie:

 • Prowadzenia szkoleń systemowych oraz obowiązkowych w obszarze BHP;
 • Oceny ryzyka dla kontrahentów, wykonawców i podwykonawców;
 • Planowania i realizacji auditów wewnętrznych;
 • Oceny zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w obszarze BHP, Ochrony Środowiska;W piątek 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna


Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że dnia 9 czerwca 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.


Prosimy o właściwe zaplanowanie etapu pobierania próbek oraz przekazania próbek do Laboratorium.


 

Wszystkie próbki krótkotrwałe powinny dotrzeć do Laboratorium do dnia 6 czerwca 2023 roku.