Audyt środowiska pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  • audity środowiska pracy w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645),
  • ocena ryzyka zawodowego, ocena wydatku energetycznego,
  • pomiary i opracowanie: mapy akustyczne pomieszczeń przemysłowych,
  • ekspertyzy w zakresie poprawy warunków pracy – analiza procesów i preparatów, dobór urządzeń, wycofywanie / zastępowanie szkodliwych preparatów,
  • kompleksowe wykonywanie zadań komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • nadzór nad terminami realizacji obowiązków w zakresie BHP,
  • szkolenia,
  • nadzór nad kartami charakterystyki,
  • pomiary i ocena zagrożenia wybuchem i opinie p-poż.W piątek 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna


Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że dnia 9 czerwca 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.


Prosimy o właściwe zaplanowanie etapu pobierania próbek oraz przekazania próbek do Laboratorium.


 

Wszystkie próbki krótkotrwałe powinny dotrzeć do Laboratorium do dnia 6 czerwca 2023 roku.