Karty charakterystyki

Opracowujemy karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, MSDS. Opracowujemy karty dla cieczy roboczych sporządzanych z koncentratów (uwaga, najczęściej klasyfikacja zagrożeń znacznie się obniża), np. chłodziwa, ciecze myjące, kąpiele.

Karta charakterystyki powinna być sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i powinna odwoływać się do aktualnych  przepisów UE oraz szczegółowych przepisów krajowych (np. wartości NDS i inne przepisy dotyczące ochrony pracy). Takie zobowiązania nakłada Rozporządzenie REACH. Kart charakterystyki się nie tłumaczy (!), ale opracowuje w języku kraju korzystania z karty.

Mamy doświadczenie i wiedzę chemiczną, toksykologiczną i prawną. Bierzemy odpowiedzialność za opracowane karty.

W codziennej pracy analizujemy karty charakterystyki (krytycznie – z refleksją) i na ich podstawie wybieramy odpowiedni zakres pomiarów na stanowiskach pracy.