Konsulting

  • Analiza procesów i mieszanin, dobór urządzeń, wycofywanie / zastępowanie szkodliwych mieszanin.
  • Nadzór nad kartami charakterystyki.
  • Nadzór nad terminami realizacji obowiązków w zakresie BHP.