Konsulting

  • Wsparcie przy pisaniu korespondencji do urzędów
  • Analiza procesów i preparatów, dobór urządzeń, wycofywanie / zastępowanie szkodliwych preparatów
  • Składanie sprawozdań KOBIZE
  • Współpraca z Klientem w trakcie kontroli W.I.O.Ś.
  • Nadzór nad kartami charakterystyki
  • Nadzór nad terminami realizacji obowiązków w zakresie BHP
  • Kompleksowe wykonywanie zadań komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa na podstawie udzielonego pełno
  • Określenie obowiązków Klienta z zakresu ochrony środowiska