Modelowanie poziomów hałasu

Przykładowy model na siatce współrzędnych
Przykładowy model na siatce współrzędnych

Modele obliczeniowe do celów prognozowania poziomów dźwięku są zgodne z:

PN-ISO 9613-2:2002. „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”

XP S 31-133:2001″Acoustique – Bruit des infrastructures de transports terrestres – Calcul de lattenuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques”

Cele prezentacji wyników i analizy:

 • oceny dotrzymania warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • karty informacyjne do decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach (DOŚU),
 • raporty oddziaływania,
 • prognozowanie – opracowywania przedprojektowe,
 • planowanie ekranów akustycznych,
 • zabezpieczenia przeciwhałasowe,
 • dobór urządzeń z ograniczoną mocą akustyczną(cichobieżnych),
 • analizy po realizacyjne.

Rodzaje hałasu:

 • hałas przemysłowy,
 • hałas drogowy.

Analizy wykonujemy na podstawie:

 • pomiarów mocy akustycznych urządzeń (vide zakres akredytacji laboratorium „OIKOS” sp. z o.o.),
 • informacji o mocach akustycznych podanych przez producentów urządzeń,
 • lub innych informacji.

Przy opracowaniu można użyć zamiast układu współrzędnych podkładu mapowego użyć dowolnego obrazu rastrowego np. przygotowanej mapy do celów projektowych lub zasadniczej.

Rodzaje uwzględnianych źródeł dźwięku:

 • punktowe,
 • kierunkowe,
 • wszechkierunkowe,
 • liniowe,
 • powierzchniowe,
 • kubaturowe.

Model uwzględnia topografię terenu:

 • ekrany akustyczne,
 • budynki,
 • szatę roślinną,
 • rodzaj powierzchni gruntu,
 • model terenu.

Metodyki określania zasięgu hałasu zalecane i proponowane zgodne z Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.)

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 1 (środa) do 3 (piątek) listopada 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:


wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.