Modelowanie poziomów substancji

Przykładowy model na siatce współrzędnych
Przykładowy model na siatce współrzędnych

Modele obliczeniowe do wyznaczania zanieczyszczenia powietrza są zgodne z:

 • metodyką rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. 2010.16.87).

Cele prezentacji wyników i analizy:

 • operaty,
 • dokumentacje do wniosków o pozwolenia,
 • zgłoszenia instalacji,
 • karty informacyjne do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU),
 • raporty oddziaływania,
 • prognozowanie – opracowywania przedprojektowe,
 • analizy po realizacyjne – korekty i zmiany pozwoleń.

Model pozwala na obliczanie w siatce receptorów lub dowolnie wybranych punktach:

 • maksymalnych stężeń średniogodzinowych,
 • częstości przekraczania wartości odniesienia (1-godzinowych),
 • stężeń średniorocznych,
 • wielkości opadu pyłu.

Analizy wykonujemy na podstawie:

 • pomiarów wielkości emisji (vide zakres akredytacji laboratorium „OIKOS” sp. z o.o.)
 • wielkości emisji wyznaczonych na podstawie wskaźników emisyjnych (np. KOBiZE, US EPA AP-42, EEA)

Przy opracowaniu można użyć zamiast układu współrzędnych podkładu mapowego użyć dowolnego obrazu rastrowego np. przygotowanej mapy do celów projektowych lub zasadniczej.

Rodzaje uwzględnianych źródeł zanieczyszczeń:

 • punktowe,
 • kierunkowe,
 • liniowe,
 • powierzchniowe.

Model uwzględnia:

 • obserwacje meteorologiczne MAGTOiŚ 1983 dla 58 stacji,
 • obserwacje służb meteorologicznych IMIGW, sukcesywnie kompletowane róże wiatrów,
 • poziomy zanieczyszczeń wraz z marginesami tolerancji dla poszczególnych lat,
 • skład frakcyjny pyłów.

W sprawie tła zasięgamy opinii W.I.O.Ś
W piątek 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna


Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że dnia 9 czerwca 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.


Prosimy o właściwe zaplanowanie etapu pobierania próbek oraz przekazania próbek do Laboratorium.


 

Wszystkie próbki krótkotrwałe powinny dotrzeć do Laboratorium do dnia 6 czerwca 2023 roku.