Modelowanie poziomów substancji

Przykładowy model na siatce współrzędnych
Przykładowy model na siatce współrzędnych

Modele obliczeniowe do wyznaczania zanieczyszczenia powietrza są zgodne z:

 • metodyką rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. 2010.16.87).

Cele prezentacji wyników i analizy:

 • operaty,
 • dokumentacje do wniosków o pozwolenia,
 • zgłoszenia instalacji,
 • karty informacyjne do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU),
 • raporty oddziaływania,
 • prognozowanie – opracowywania przedprojektowe,
 • analizy po realizacyjne – korekty i zmiany pozwoleń.

Model pozwala na obliczanie w siatce receptorów lub dowolnie wybranych punktach:

 • maksymalnych stężeń średniogodzinowych,
 • częstości przekraczania wartości odniesienia (1-godzinowych),
 • stężeń średniorocznych,
 • wielkości opadu pyłu.

Analizy wykonujemy na podstawie:

 • pomiarów wielkości emisji (vide zakres akredytacji laboratorium „OIKOS” sp. z o.o.)
 • wielkości emisji wyznaczonych na podstawie wskaźników emisyjnych (np. KOBiZE, US EPA AP-42, EEA)

Przy opracowaniu można użyć zamiast układu współrzędnych podkładu mapowego użyć dowolnego obrazu rastrowego np. przygotowanej mapy do celów projektowych lub zasadniczej.

Rodzaje uwzględnianych źródeł zanieczyszczeń:

 • punktowe,
 • kierunkowe,
 • liniowe,
 • powierzchniowe.

Model uwzględnia:

 • obserwacje meteorologiczne MAGTOiŚ 1983 dla 58 stacji,
 • obserwacje służb meteorologicznych IMIGW, sukcesywnie kompletowane róże wiatrów,
 • poziomy zanieczyszczeń wraz z marginesami tolerancji dla poszczególnych lat,
 • skład frakcyjny pyłów.

W sprawie tła zasięgamy opinii W.I.O.Ś

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 1 (środa) do 3 (piątek) listopada 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:


wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.