Opłaty

  • Naliczenie opłat za wydobywanie kopalin
  • Naliczenie opłat za pobór wód
  • Naliczenie opłat za składowanie odpadów
  • Naliczenie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • Naliczenie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza