Pozwolenia

  • Pozwolenie na pobór wód
  • Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska
  • Pozwolenie zintegrowane IPPC
  • Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji
  • Pozwolenie wodnoprawne
  • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów