Wnioski

  • Wniosek o uzyskanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych
  • Wniosek o uzyskanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska
  • Wniosek o uzyskanie pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych do powietrza
  • Wniosek o uzyskanie pozwoleń na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • Wniosek o wydanie decyzji na transport, zbieranie i odzysk odpadów
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • Wniosek o wydanie pozwoleń sektorowych
  • Wniosek o wydanie oraz zmianę pozwoleń zintegrowanych
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach