2017 03 03 Szkolenie „Zapewnienie jakości wyników badań, walidacja/weryfikacja metod badawczych – szkolenie doskonalące techniczne elementy systemu zarządzania”

2017 03 03 mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska
Status Naboru: Zakończony

W dniu 03 marca 2017r. Zapraszamy na szkolenie: „Zapewnienie jakości wyników badań, walidacja/weryfikacja metod badawczych – szkolenie doskonalące techniczne elementy systemu zarządzania”


Czas trwania:

1dzień (od 9:00 do 16:00)


Cena netto:

590,00zł/osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 17 lutego 2017r.


Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska – Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Audytor techniczny.


Tematyka Szkolenia:

  1. Jak praktycznie realizować wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
  2. Program kontroli jakości badań – weryfikacja i aktualizacja.
  3. Jak analizować dane uzyskiwane w kontroli jakości wyników badań?
  4. Obserwacja danych z kontroli jakości badań.
  5. Stosowanie technik statystycznych.
  6. W jaki sposób wykorzystać dane uzyskane w kontroli jakości badań?
  7. Monitorowanie stałości składników niepewności.
  8. Walidacja czy weryfikacja metod badawczych?
  9. Kiedy metoda badawcza powinna być ponownie zwalidowana lub zweryfikowana?

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy ODT

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy PDF