Badania środowiskowe oferta

Wykonujemy badania

środowiskowe w bardzo dużym zakresie dla bardzo wielu dziedzin.

Badania i pomiary na stanowiskach pracy (higiena pracy), w pomieszczeniach, woda, ścieki, osady ściekowe, gleby i ziemi, gazy odlotowe (emisja), hałas środowiskowy. W ramach działalności wykonujemy też oznaczenia w próbkach dostarczonych.

Często podejmujemy się badań nierutynowych z poza zakresu akredytacji.

Cena za badań składa się z wielu czynników:

  • Pomiar, oznaczenie próbki (Przedmiot badań, cecha badana – zakres akredytacji).
  • Czas pracy asystenta.
  • Opracowanie raportu.
  • Próbniki.
  • Dojazd do miejsca poboru.

Dodatkowo trzeba przeanalizować zakres badań.

Powoduje to, że do każdej oferty podchodzimy indywidualnie.