Dodatkowy termin badań biegłości

Szanowni Państwo,

Ze względu na duże zapotrzebowanie utworzyliśmy dodatkowy termin badań biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie.

Serdecznie zapraszamy 10.05.2022r.!

Chęć udziału prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl , przesyłając formularz zgłoszeniowy ……link….. do dnia 04.05.2022r.

Koszt udziału 2 osobowego zespołu to 960 zł netto (23% VAT)

Cena obejmuje:

  • Raport z badań biegłości,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • serwis kawowy.

Informujemy, że badania odbędą się, w przypadku zebrania niezbędnej ilości uczestników w wymiarze minimum 6-ciu Laboratoriów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.

*Program nieakredytowany, objęty systemem zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011