Dodatkowy termin badań biegłości

Szanowni Państwo,

Ze względu na duże zapotrzebowanie utworzyliśmy dodatkowy termin badań biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie.

Serdecznie zapraszamy 10.05.2022r.!

Chęć udziału prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl , przesyłając formularz zgłoszeniowy ……link….. do dnia 04.05.2022r.

Koszt udziału 2 osobowego zespołu to 960 zł netto (23% VAT)

Cena obejmuje:

  • Raport z badań biegłości,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • serwis kawowy.

Informujemy, że badania odbędą się, w przypadku zebrania niezbędnej ilości uczestników w wymiarze minimum 6-ciu Laboratoriów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.

*Program nieakredytowany, objęty systemem zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 1 (środa) do 3 (piątek) listopada 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:


wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.