Programy

Programy badań biegłości:

PT-DRA Badania biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym.


F 03 PO 18 Wyd 03 PT DR 01 Wer 09 Program Drgania

PT-MA Ocena komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT.


F 03 PO 18 Wyd 03 PT M 01 Wer 09 Program Mikroklimat

PT-HA Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas.


F 03 PO 18 Wyd 03 PT H 01 Wer 10 Program Hałas

PT-EHA Hałas w środowisku. Pomiary hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń.


F 03 PO 18 Wyd 03 PT EH 01 Wer 09 Program Emisja Hałasu

PT-OSA Pomiar natężenia oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy.


F 03 PO 18 Wyd 03 PT OS 01 Wer 11 Program Oświetlenie

PT-PA Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu.


F 03 PO 18 Wyd 03 PT P 01 Wer 07 Program Pyły

PT-GA Oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie.


F 03 PO 18 Wyd 03 PT G 01 Wer 07 Program Gazy

PT-ORGA Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na substancje organiczne – toluenu.


F 03 PO 18 Wyd 03 PT ORG 01 Wer 05 Program Organika

PT-HUA Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy.


F 03 PO 18 Wyd 03 PT H 01 Wer 03 Program Hałas Ultradźwiękowy

A – Program objęty akredytacją PT 010.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl w wykazie organizatorów badań biegłości akredytowanych w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 1 (środa) do 3 (piątek) listopada 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:


wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.