Programy

Programy badań biegłości:

Drgania o działaniu ogólnym i miejscowym PT-DR-01 A


F 03 PO 18 Wyd 03 PT-DR-01 Wer 07 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym.

Mikroklimat środowiska pracy PT-M-01 A


F 03 PO 18 Wyd 03 PT-M-01 Wer 06 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy.

Hałas na stanowiskach pracy PT-H-01 A


F 03 PO 18 Wyd 03 PT-H-01 Wer 08 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.

Hałas w środowisku PT-EH-01 A


F 03 PO 18 Wyd 03 PT-EH-01 Wer 07 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.

Natężenie oświetlenia, oświetlenie miejsc pracy PT-OS-01 A


F 03 PO 18 Wyd 03 PT-OS-01 Wer 08 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia, oświetlenie miejsc pracy.

Wydatek energetyczny na stanowiskach pracy PT-WE-01 WN


PT-WE-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu określenia tempa metabolizmu i wydatku energetycznego na stanowiskach pracy.

Pobieranie próbek pyłu PT-P-01 WN


F 03 PO 18 Wyd 03 PT-P-01 Wer 04 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu.

Gazy CO w środowisku pracy, szybki odczyt PT-G-01 WN


F 03 PO 18 Wyd 03 PT-G-01 Wer 04 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie.

Moc akustyczna PT-MA-01 WN


PT-MA-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego.

Hałas w pomieszczeniach PT-HK-01 WN


PT-HK-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów poziomu dźwięku A w budynkach.

Pobieranie Substancji Organicznych PT-ORG-01 WN


F 03 PO 18 Wyd 03 PT-ORG-01 Wer 02 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza do oznaczania zawartości substancji organicznych.

Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy PT-HU-01 WN


F 03 PO 18 Wyd 03 PT-H-01 Wer 08 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu ultradźwiękowych na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy.

A – Program objęty akredytacją PT 010

WN – Program nieakredytowany, objęty systemem zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Prowadzący szkolenie : mgr inż. Andrzej Uzarczyk.

Eksperci badań biegłości: Andrzej Uzarczyk, Piotr Adamczyk, Marcin Kaczmarczyk