Mikroklimat

Dokonujemy pomiarów mikroklimatu na stanowiskach pracy:

  • mikroklimat zimny – normowany jest parametr TWC,
  • temperatura chłodzenia powietrzem,
  • wskaźniki ciepłochronności odzieży IREQneutral i IREQminimal,
  • mikroklimat umiarkowany – ocena komfortu cieplnego,
  • mikroklimat gorący – wskaźnik WBGT.

Konkretne wskaźniki dla mikroklimatu:

  • zimnego – WCI IREQ,
  • umiarkowanego – PMV PPD,
  • gorącego – WBGT.