OIKOSlab Akredytowane Laboratorium badań środowiskowych AB 934 » Włókna azbestu

Włókna azbestu

Przed i po wykonaniu inwestycji wymiany elementów zawierających azbest możemy wykonać badania na zawartość włókien azbestowych w powietrzu. Dodatkowo same próbki materiałowe można sprawdzić pod kontem zawartości włókien azbestu.