Ocena wydatku energetycznego

Wykonujemy oceny obciążenia pracą oraz oceny obciążenia układu ruchu. Wydatek energetyczny pracowników na podstawie fotografii dnia pracy. Obserwacja i rejestracja filmowa/fotograficzna w Waszym Zakładzie.  Raport przygotuje nasz specjalista ergonomii, od lat uznany ekspert w tej dziedzinie.