Podwykonawstwo badań, próbki dostarczone

Podwykonawstwo w zakresie badań, w ramach naszego zakresu akredytacji.

Realizujemy oznaczania substancji w próbkach dostarczonych przez inne laboratoria badawcze.

Szczegóły dotyczące sposobu poboru i transportu próbek podzlecanych do analizy znajdują się w zakładce Pliki>Laboratorium.

Laboratorium oferuje również sprawdzone próbniki do pobierania próbek. Korzystając z naszych zwalidowanych materiałów, sprawdzanie ślepej próbki zerowej lub odzysków nie jest wymagane – jest to sprawdzane.