Wody

Kompleksowe badania z zakresu:

 • badania fizyczne,
 • badania chemiczne,
 • badania biologiczne.

Dla wód:

 • pitnych,
 • ze studni,
 • z basenu,
 • z kąpieliska,
 • z piezometrów,
 • z tymczasowego odwiertu,
 • podziemnych,
 • głębinowych,
 • podskórnych,
 • glebowych,
 • powierzchniowych,
 • opadowych,
 • roztopowych,
 • przemysłowych,
 • procesowych,
 • technologicznych,
 • kotłowych,
 • chłodniczych.

Przykłady:

 • badania odbiorcze instalacji, sieci nowo wybudowanych,
 • badania odbiorcze w lokalach dla sanepidu,
 • badania stanu cieku,
 • badania kontrolne wody przeznaczonej do spożycia.

W zakresie badań wody pitnej Laboratorium Ośrodka OIKOS posiada Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

W zakresie badań mikrobiologicznych współpracujemy wyłącznie z laboratoriami posiadającymi akredytację w tym zakresie.