Wody

Kompleksowe badania z zakresu:

  • badania fizyczne,
  • badania chemiczne,
  • badania biologiczne.

Dla wód:

  • pitnych,
  • ze studni,
  • z basenu,
  • z kąpieliska,
  • z piezometrów,
  • z tymczasowego odwiertu,
  • podziemnych,
  • głębinowych,
  • podskórnych,
  • glebowych,
  • powierzchniowych,
  • opadowych,
  • roztopowych,
  • przemysłowych,
  • procesowych,
  • technologicznych,
  • kotłowych,
  • chłodniczych.

Przykłady:

  • badania odbiorcze instalacji, sieci nowo wybudowanych,
  • badania odbiorcze w lokalach dla sanepidu,
  • badania stanu cieku,
  • badania kontrolne wody przeznaczonej do spożycia.

W zakresie badań wody pitnej Laboratorium Ośrodka OIKOS posiada Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

W zakresie badań mikrobiologicznych współpracujemy wyłącznie z laboratoriami posiadającymi akredytację w tym zakresie.