Środowisko pracy

Akredytowane (AB 934) laboratorium [wspomagane systemem jakości 9001 (PW-28310-14)] OIKOS badań

środowiska  pracy zapewnia wysoką jakość usług. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.

Badania środowiska pracy:

 • Pobieranie próbek powietrza na stanowiskach pracy.
 • Pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy.
 • Badania powietrza na zawartość azbestu, respirabilnych sztucznych włókien.
 • Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne.
 • Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka.
 • Badanie hałasu w środowisku pracy.
 • Badanie natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach.
 • Badanie mikroklimatu umiarkowanego, zimnego, gorącego.
 • Badania stężenia pyłów frakcji wdychalnej i respirabilnej (wcześniej; pył całkowity i respirabilny).
 • Oznaczanie wolnej, krystalicznej krzeminki (WKK) metodą KBr.
 • Badania stężeń substancji chemicznych.
 • Badania stężeń metali.
 • Przygotujemy zestawienie dla pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych, uporczywych w środowisku pracy.
 • Przygotowujemy karty, rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy.

Z  jaką częstotliwością należy przeprowadzać pomiary czynników szkodliwych?

Mamy bardzo obszerny zakres akredytacji.

 • Badania wydatku energetycznego.
 • Badania pól elektromagnetycznych.
 • Badania promieniowania laserowego.
 • Badania nielaserowego promieniowania optycznego.

W nielicznych przypadkach zawężamy współpracę z podwykonawcami.
W piątek 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna


Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że dnia 9 czerwca 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.


Prosimy o właściwe zaplanowanie etapu pobierania próbek oraz przekazania próbek do Laboratorium.


 

Wszystkie próbki krótkotrwałe powinny dotrzeć do Laboratorium do dnia 6 czerwca 2023 roku.