Azbest

Azbest jest nazwą handlową i odnosi się do sześciu minerałów włóknistych z grupy serpentynów (chryzotyl) i amfiboli (krokidolit, amosyt termolit, aktynolit i antofilit). Minerały te źle przewodzą ciepło i są względnie odporne na działanie czynników chemicznych.

Największe znaczenie przemysłowe ma azbest serpentynowy (chryzotylowy), tworzący cienkie żyły w serpentynitach, o giętkich włóknach (do 0,1 ľm grubości), odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz ścieranie, a także źle przewodzących ciepło i elektryczność. Główne złoża występują w: Kanadzie, Federacji Rosyjskiej (Ural), USA, RPA, Zimbabwe oraz na Cyprze.

Trzy z minerałów azbestowych powszechnie stosowano w handlu:

  • krokidolit, „azbest niebieski” należący do grupy amfiboli, najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny – najwcześniej wycofany z użytkowania w latach 80 – tych,
  • amosyt, „azbest brązowy”, należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem, nie spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany w wyrobach europy zachodniej, często w formie tynków i natrysków ogniochronnych,
  • chryzotyl „azbest biały” – przedstawiciel grupy serpentynu, – najczęściej z azbestów stosowany w produkcji wyrobów azbestowo – cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o występowaniu azbestu w budownictwie, transporcie i energetyce, bądź uzyskać informacje o obowiązkach Właściciela (Zarządcy) odnośnie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest – polecamy dodatkowe strony internetowe.

Serdecznie zapraszamy na stronę całkowicie poświęconą tematowi „Azbestu” zawierającą:

  • Informacje ogólne
  • Przepisy i obowiązki
  • Ofertę

Zapraszamy na stronę: http://www.azbest.wroclaw.pl/