Czynniki chemiczne

Wykonujemy kompleksowe badania czynników chemicznych. Pomiary stężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy:

  • opary rozpuszczalników – lakiernie, drukarnie, garbarnie, produkcja obuwia,
  • opary paliw, w tym benzen; bazy paliwowe, stacje paliw, LPG
  • dymy i gazy – spawanie, lutowanie,
  • opary i aerozole – galwanizernie,
  • pyły i gazy – kotłownie,
  • mgła olejowa,
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – produkcja gumy / rozkładanie masy asfaltowej,
  • sterylizacja – tlenek etylenu / aldehyd glutarowy / formaldehyd,
  • włókna azbestowe i mineralne,
  • pyły przemysłowe.

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 30 (czwartek) do 31 (piątek) maja 2024 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:

wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.