System jakości

Laboratorium Badań Środowiskowych „OIKOS” wykonuje kompleksowe badania w zakresie środowiska pracy, ochrony środowiska naturalnego i badań wody.

Laboratorium funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 934.

Laboratorium posiada Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do badania wody pitnej.

Laboratorium wraz z całym Ośrodkiem od kilku lat pracuje w certyfikowanym systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Laboratorium systematycznie poddaje się ocenie kompetencji przez jednostki zewnętrzne (Polskie Centrum Akredytacji, Polskie Centrum Certyfikacji), a także zwiększa zakres oferowanych usług zgłaszając nowe metody badawcze do akredytacji.

Kompetencje personelu Laboratorium potwierdzane są podczas uczestnictwa w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, gdzie uzyskujemy zadowalające wyniki.

Laboratorium zapewnia całkowitą poufność danych i wyników badań dla naszych Klientów.

Kontakt z działem do spraw jakości:

jakosc@oikoslab.pl


PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Akredytacji
Numer kontraktu: AB 934

Zakres akredytacji nr AB 934


Pobierz PDF


PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Akredytacji
Numer kontraktu: PT 010

Zakres akredytacji nr PT 010


Pobierz PDF


PN-EN ISO 9001:2015

Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Certyfikacji
Numer kontraktu: PW-20010-17


Pobierz PDF


Polityka jakości

Polityka jakości Laboratorium OIKOS.


Pobierz PDF


Zatwierdzenie PPIS Do Wody

Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.


Pobierz PDF


AKTUALNOŚCI


  • Aktualizacja zakresu akredytacji
   Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych pojawił się na stronie PCA nowy zakres akredytacji. Zgodnie z wcześniejszą informacją ograniczyliśmy zakres akredytacji w zakresie czynników pobieranych na roztwory pochłaniające w środowisku pracy: hydrazyna, kwas mrówkowy, cyjanowodór, amoniaku. W miejsce tych metod pojawiły się nowe z pobieraniem na [.........]
  • Aktualizacja przewodnika do pobierania próbek
   W dniu dzisiejszym na naszej stronie internetowej pojawi się zaktualizowany przewodnik do pobierania, przechowywania oraz transportu próbek. W ciągu dwu kolejnych miesięcy przewodnik będzie ulegał regularnym zmianom w celu zwrócenia uwagi na ważne aspekty pobierania różnych czynników z związku z powyższym prosimy o sprawdzanie aktualności przewodnika przed każdym pobieraniem próbek. [.........]
  • Badania biegłości na rok 2022
   Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości na 2022 rok.Od zeszłego roku posiadamy akredytowany przez PCA (PT 010) system zarządzania według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043: 2011. …Zobacz więcej [.........]
  • Zmiany w zakresie akredytacji laboratorium badawczego
   Szanowni Państwo, w związku ze złożonym do PCA wnioskiem o ograniczenie zakresu akredytacji w zakresie oznaczania: 2-aminoetanolu metodą GC-FID (środowisko pracy PN-Z-04311:2003 oraz gazy odlotowe PN-Z-04008-4:1999) kwasu akrylowego metodą GC-FID (gazy odlotowe PN-EN 13649:2005) akrylaldehyd metodą GC-FID (gazy odlotowe PN-EN 13649:2005) że w najbliższym czasie zaprzestaniemy oznaczeń tymi [.........]
  • Nowe wydanie zakresu akredytacji. Nowe metody, zmiany.
   Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością informujemy, że dnia 17 września 2021r. ukazało się nowe 23 wydanie zakresu akredytacji laboratoriom badawczego Nr AB 934. W ramach rozszerzenia zakresu akredytacji wdrożyliśmy nowe metody: Chromatografia cieczowa (HPLC-UV) Aminy: 2-aminoetanol, Dietanoloamina, Etylenodiamina, Dietylenotriamina, Trietylenotetraamina (Środowisko Pracy, Gazy odlotowe) [.........]
  • Nowy Program w Zakresie Akredytacji PT 010 organizatora badań biegłości
   Pragniemy poinformować, że z dniem 16.09.2021r. ukazało się nowe wydanie (Issue) 2 zakresu akredytacji organizatora badań biegłości (scope of accreditation for proficiency testing provider) nr (no) PT 010 wydanego przez (issued by) Polskie Centrum Akredytacji (01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42) rozszerzające zakres działalności o PT-OS-01 Pomiar natężenia oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy. [.........]
  • Nowy zakres akredytacji PT 010
   Z przyjemnością informujemy, iż Ośrodek OIKOS jest już po audicie akredytacyjnymprzeprowadzonym przez PCA. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę naszej działalności w obszarze organizacji badań biegłości. Z dniem 25.01.2021r. na stronie PCA pojawił się nasz zakres akredytacji, nr akredytacji PT 010 Programy objęte akredytacją PCA: – Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas – Hałas w [.........]
  • Wstępny audit – badania biegłości
   Informujemy, iż zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku akredytacji organizacji badań biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – jesteśmy po audicie wstępnym PCA! O terminie auditu akredytacyjnego i jego wynikach poinformujemy wkrótce!!! [.........]
  • Zawieszone od 16 lipca br. do odwołania wykonywanie badań metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną(ETAAS)
   Laboratorium Badań Środowiskowych Ośrodka OIKOS informuje, iż z powodu awarii wyposażenia zostaje zawieszone od 16 lipca br. do odwołania wykonywanie następujących badań metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną(ETAAS): [.........]
  • Aktualizacja – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek
   Dnia 07-08-2017r. w plikach do pobrania pojawiła się nowa obowiązująca wersja tabeli: Środowisko Pracy – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek Gazy Odlotowe – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek Pliki do pobrania [.........]W piątek 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna


Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że dnia 9 czerwca 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.


Prosimy o właściwe zaplanowanie etapu pobierania próbek oraz przekazania próbek do Laboratorium.


 

Wszystkie próbki krótkotrwałe powinny dotrzeć do Laboratorium do dnia 6 czerwca 2023 roku.