System jakości

Laboratorium Badań Środowiskowych „OIKOS” wykonuje kompleksowe badania w zakresie środowiska pracy, ochrony środowiska naturalnego i badań wody.

Laboratorium funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 934.

Laboratorium posiada Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do badania wody pitnej.

Laboratorium systematycznie poddaje się ocenie kompetencji przez jednostki zewnętrzne (Polskie Centrum Akredytacji), a także zwiększa zakres oferowanych usług zgłaszając nowe metody badawcze do akredytacji.

Kompetencje personelu Laboratorium potwierdzane są podczas uczestnictwa w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, gdzie uzyskujemy zadowalające wyniki.

Laboratorium zapewnia całkowitą poufność danych i wyników badań dla naszych Klientów.

Kontakt z działem do spraw jakości:

jakosc@oikoslab.pl


PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Jednostka akredytująca: Polskie Centrum Akredytacji
Numer kontraktu: AB 934

Zakres akredytacji nr AB 934


Pobierz PDF


PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
Jednostka akredytująca: Polskie Centrum Akredytacji
Numer kontraktu: PT 010

Zakres akredytacji nr PT 010


Pobierz PDF


Polityka jakości

Polityka jakości Laboratorium OIKOS.


Pobierz PDF


Zatwierdzenie PPIS Do Wody

Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.


Pobierz PDF


AKTUALNOŚCI


  • Aktualizacja zakresu akredytacji
   Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych pojawił się na stronie PCA nowy zakres akredytacji. Zgodnie z wcześniejszą informacją ograniczyliśmy zakres akredytacji w zakresie czynników pobieranych na roztwory pochłaniające w środowisku pracy: hydrazyna, kwas mrówkowy, cyjanowodór, amoniaku. W miejsce tych metod pojawiły się nowe z pobieraniem na [.........]
  • Aktualizacja przewodnika do pobierania próbek
   W dniu dzisiejszym na naszej stronie internetowej pojawi się zaktualizowany przewodnik do pobierania, przechowywania oraz transportu próbek. W ciągu dwu kolejnych miesięcy przewodnik będzie ulegał regularnym zmianom w celu zwrócenia uwagi na ważne aspekty pobierania różnych czynników z związku z powyższym prosimy o sprawdzanie aktualności przewodnika przed każdym pobieraniem próbek. [.........]
  • Badania biegłości na rok 2022
   Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości na 2022 rok.Od zeszłego roku posiadamy akredytowany przez PCA (PT 010) system zarządzania według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043: 2011. …Zobacz więcej [.........]
  • Zmiany w zakresie akredytacji laboratorium badawczego
   Szanowni Państwo, w związku ze złożonym do PCA wnioskiem o ograniczenie zakresu akredytacji w zakresie oznaczania: 2-aminoetanolu metodą GC-FID (środowisko pracy PN-Z-04311:2003 oraz gazy odlotowe PN-Z-04008-4:1999) kwasu akrylowego metodą GC-FID (gazy odlotowe PN-EN 13649:2005) akrylaldehyd metodą GC-FID (gazy odlotowe PN-EN 13649:2005) że w najbliższym czasie zaprzestaniemy oznaczeń tymi [.........]
  • Nowe wydanie zakresu akredytacji. Nowe metody, zmiany.
   Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością informujemy, że dnia 17 września 2021r. ukazało się nowe 23 wydanie zakresu akredytacji laboratoriom badawczego Nr AB 934. W ramach rozszerzenia zakresu akredytacji wdrożyliśmy nowe metody: Chromatografia cieczowa (HPLC-UV) Aminy: 2-aminoetanol, Dietanoloamina, Etylenodiamina, Dietylenotriamina, Trietylenotetraamina (Środowisko Pracy, Gazy odlotowe) [.........]
  • Nowy Program w Zakresie Akredytacji PT 010 organizatora badań biegłości
   Pragniemy poinformować, że z dniem 16.09.2021r. ukazało się nowe wydanie (Issue) 2 zakresu akredytacji organizatora badań biegłości (scope of accreditation for proficiency testing provider) nr (no) PT 010 wydanego przez (issued by) Polskie Centrum Akredytacji (01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42) rozszerzające zakres działalności o PT-OS-01 Pomiar natężenia oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy. [.........]
  • Nowy zakres akredytacji PT 010
   Z przyjemnością informujemy, iż Ośrodek OIKOS jest już po audicie akredytacyjnymprzeprowadzonym przez PCA. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę naszej działalności w obszarze organizacji badań biegłości. Z dniem 25.01.2021r. na stronie PCA pojawił się nasz zakres akredytacji, nr akredytacji PT 010 Programy objęte akredytacją PCA: – Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas – Hałas w [.........]
  • Wstępny audit – badania biegłości
   Informujemy, iż zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku akredytacji organizacji badań biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – jesteśmy po audicie wstępnym PCA! O terminie auditu akredytacyjnego i jego wynikach poinformujemy wkrótce!!! [.........]
  • Zawieszone od 16 lipca br. do odwołania wykonywanie badań metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną(ETAAS)
   Laboratorium Badań Środowiskowych Ośrodka OIKOS informuje, iż z powodu awarii wyposażenia zostaje zawieszone od 16 lipca br. do odwołania wykonywanie następujących badań metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną(ETAAS): [.........]
  • Aktualizacja – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek
   Dnia 07-08-2017r. w plikach do pobrania pojawiła się nowa obowiązująca wersja tabeli: Środowisko Pracy – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek Gazy Odlotowe – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek Pliki do pobrania [.........]