System jakości

Laboratorium Badań Środowiskowych „OIKOS” wykonuje kompleksowe badania w zakresie środowiska pracy, ochrony środowiska naturalnego i badań wody.

Laboratorium funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 934.

Laboratorium posiada Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do badania wody pitnej.

Laboratorium wraz z całym Ośrodkiem od kilku lat pracuje w certyfikowanym systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Laboratorium systematycznie poddaje się ocenie kompetencji przez jednostki zewnętrzne (Polskie Centrum Akredytacji, Polskie Centrum Certyfikacji), a także zwiększa zakres oferowanych usług zgłaszając nowe metody badawcze do akredytacji.

Kompetencje personelu Laboratorium potwierdzane są podczas uczestnictwa w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, gdzie uzyskujemy zadowalające wyniki.

Laboratorium zapewnia całkowitą poufność danych i wyników badań dla naszych Klientów.

Kontakt z działem do spraw jakości:

jakosc@oikoslab.pl


PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Akredytacji
Numer kontraktu: AB 934

Zakres akredytacji nr AB 934


Pobierz PDF


PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Akredytacji
Numer kontraktu: PT 010

Zakres akredytacji nr PT 010


Pobierz PDF


PN-EN ISO 9001:2015

Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Certyfikacji
Numer kontraktu: PW-20010-17


Pobierz PDF


Polityka jakości

Polityka jakości Laboratorium OIKOS.


Pobierz PDF


Zatwierdzenie PIS Do Wody

Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.


Pobierz PDF


AKTUALNOŚCI


  • Nowy zakres akredytacji PT 010
   Z przyjemnością informujemy, iż Ośrodek OIKOS jest już po audicie akredytacyjnymprzeprowadzonym przez PCA. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę naszej działalności w obszarze organizacji badań biegłości. Z dniem 25.01.2021r. na stronie PCA pojawił się nasz zakres akredytacji, nr akredytacji PT 010 Programy objęte akredytacją PCA: – Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas – Hałas w [.........]
  • Wstępny audit – badania biegłości
   Informujemy, iż zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku akredytacji organizacji badań biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – jesteśmy po audicie wstępnym PCA! O terminie auditu akredytacyjnego i jego wynikach poinformujemy wkrótce!!! [.........]
  • Zawieszone od 16 lipca br. do odwołania wykonywanie badań metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną(ETAAS)
   Laboratorium Badań Środowiskowych Ośrodka OIKOS informuje, iż z powodu awarii wyposażenia zostaje zawieszone od 16 lipca br. do odwołania wykonywanie następujących badań metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną(ETAAS): [.........]
  • Aktualizacja – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek
   Dnia 07-08-2017r. w plikach do pobrania pojawiła się nowa obowiązująca wersja tabeli: Środowisko Pracy – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek Gazy Odlotowe – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek Pliki do pobrania [.........]
  • Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 14
   2017 07 27 pojawił się nowy zakres akredytacji nr AB 934 – wydanie nr 14 Wszystko oczywiście w oficjalnym źródle na stronie: www.pca.gov.pl   Nowości w zakresie akredytacji:   Zmiany dotyczące nazewnictwa oraz aktualizacja metodyk wycofanych przedstawia poniższa tabela :   Zmieniono część zakresów pomiarowych. Uporządkowano zapisy dla badanych cech w przedmiotach badań dla [.........]
  • Aktualizacja – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek
   Dnia 05-07-2017r. w plikach do pobrania pojawiła się nowa obowiązująca wersja tabeli: Środowisko Pracy – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek Gazy Odlotowe – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek Pliki do pobrania [.........]
  • Aktualizacja – Środowisko Pracy – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek
   Dnia 22-06-2017r. w plikach do pobrania pojawiła się nowa obowiązująca wersja tabeli: Środowisko Pracy – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek Pliki do pobrania [.........]
  • Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 13
   2016 10 17 pojawił się nowy zakres akredytacji nr AB 934 – wydanie nr 13 Wszystko oczywiście w oficjalnym źródle na stronie: www.pca.gov.pl Zmiany dotyczą zmiany kliku zakresów w Środowisku pracy. [.........]
  • Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 12
   2016 06 24 Uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji nr AB 934 – wydanie nr 12 Nasi Kochani Klienci, z myślą o Was, jak co roku rozszerzamy nasz zakres akredytacji o nowe techniki i badania. Szczególnie możemy pochwalić się uzyskaniem akredytacji w zakresie:   Lepsze zakresy pomiarowe oraz łatwe pobieranie próbek – dodaliśmy alternatywne nowe metody analityczne i badawcze. Wycofaliśmy [.........]
  • Nowy zakres akredytacji, nowy przedmiot badań
   08 stycznia 2016 roku uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji AB 934 wydanie 11.     Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zakresem.   Zmiany w nowym wydaniu dotyczą dodania nowego przedmiotu badań: „Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry i do rurek z sorbentem” [.........]