System jakości

Laboratorium Badań Środowiskowych „OIKOS” wykonuje kompleksowe badania w zakresie środowiska pracy, ochrony środowiska naturalnego i badań wody.

Laboratorium funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 934.

Laboratorium posiada Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do badania wody pitnej.

Laboratorium wraz z całym Ośrodkiem od kilku lat pracuje w certyfikowanym systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Laboratorium systematycznie poddaje się ocenie kompetencji przez jednostki zewnętrzne (Polskie Centrum Akredytacji, Polskie Centrum Certyfikacji), a także zwiększa zakres oferowanych usług zgłaszając nowe metody badawcze do akredytacji.

Kompetencje personelu Laboratorium potwierdzane są podczas uczestnictwa w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, gdzie uzyskujemy zadowalające wyniki.

Laboratorium zapewnia całkowitą poufność danych i wyników badań dla naszych Klientów.

 


PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Akredytacji
Numer kontraktu: AB 934

 

File-Downloads-iconZakres akredytacji nr AB 934

 

File-Downloads-icon2017 08 07 Rejestr Metod Badawczych.

 

 

Certyfikat PCAPolityka Jakości PCA
File-Downloads-iconPobierz PDFFile-Downloads-iconPobierz PDF

 


PN-EN ISO 9001:2009

Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Certyfikacji
Numer kontraktu: PW-28310-14

Kontakt z działem do spraw jakości
jakosc@oikoslab.pl

 

Certyfikat PCCPolityka Jakości PCC
File-Downloads-iconPobierz PDFFile-Downloads-iconPobierz PDF

 


Zatwierdzenie PIS Do Wody

Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

Zatwierdzenie PIS
File-Downloads-iconPobierz PDF