Nowy Program w Zakresie Akredytacji PT 010 organizatora badań biegłości

Pragniemy poinformować, że z dniem 16.09.2021r. ukazało się nowe wydanie (Issue) 2 zakresu akredytacji organizatora badań biegłości (scope of accreditation for proficiency testing provider) nr (no) PT 010 wydanego przez (issued by) Polskie Centrum Akredytacji (01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42) rozszerzające zakres działalności o

PT-OS-01 Pomiar natężenia oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy.