Pola elektromagnetyczne

Badania pól elektromagnetycznych pochodzących od urządzeń i maszyn elektrycznych, elektronicznych.