Monitoring składowisk

Wyróżnić można monitoring środowiska:

 • powietrza,
 • wód,
 • ścieków,
 • hałasu,
 • odpadów,
 • składowisk odpadów,
 • osadów ściekowych,
 • gleb i ziem.

Monitoring okresowy środowiska obejmować może:

 • badania,
 • pomiary,
 • analizy,
 • oceny,
 • obserwacje,
 • monitoring kontrolny,
 • monitoring przeglądowy.