Dla kandydatów

Informacje dla szukających informacji, starających się o praktyki, przyjętych na praktyki

Wszystkie zapytania w sprawie praktyk prosimy kierować na adres praktyki@oikoslab.pl lub dzwonić na numer: (71)3116618

Staramy się jak najszybciej odpowiadać na państwa zapytania.

W przypadku dostania się na praktyki należy wypełnić dokumenty najczęściej gotowe i dostarczone przez opiekunów praktyk reprezentujących uczelnie w tej materii. W przypadku firmy „OIKOS” sp. z o.o. należy wpisywać dane:

Renata Wielkopolska
Prezes zarządu

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.

55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8