Moce akustyczne

Moc akustyczna- parametr opisujący energię akustyczną generowaną przez obiekt (zwykle dotyczy maszyn i urządzeń)