Ocena ryzyka zawodowego

Wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy. Ludzie z odpowiednimi kwalifikacjami przygotują stosowną dokumentację. Doświadczenie pomoże scharakteryzować stanowiska oraz wytypować zagrożenia w miejscu pracy. Zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.