Hałas

Kompleksowe badania z zakresu:

 • emisji hałasu do środowiska,
 • pomiarów akustycznych,
 • wyznaczanie mocy akustycznych.

Dla hałasu:

 • emitowanego do środowiska,
 • od maszyn i urządzeń,
 • komunikacyjnego(drogi, linie kolejowe i tramwajowe),
 • hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Przykłady:

 • pomiary akustyczne i wyznaczanie mocy akustycznych źródeł hałasu,
 • badania emisji hałasu do środowiska,
 • badania hałasu komunikacyjnego (drogi, linie kolejowe i tramwajowe) i opracowywanie map akustycznych,
 • badania emisji hałasu impulsowego,
 • wyznaczanie mocy akustycznych i modelowanie poziomu hałasu
 • w środowisku w celu opracowania programów eliminacji uciążliwości akustycznej.W piątek 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna


Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że dnia 9 czerwca 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.


Prosimy o właściwe zaplanowanie etapu pobierania próbek oraz przekazania próbek do Laboratorium.


 

Wszystkie próbki krótkotrwałe powinny dotrzeć do Laboratorium do dnia 6 czerwca 2023 roku.