Azbest w materiałach

W oparciu o sprawdzonych podwykonawców możemy zbadać w próbkach materiałowych jednorodnych i sypkich zawartość oraz rodzaj azbestu np: serpentyny (chryzotyl), amfibole (krokidolit, amosyt, antofilit).