Aktualizacja zakresu akredytacji

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych pojawił się na stronie PCA nowy zakres akredytacji.

Zgodnie z wcześniejszą informacją ograniczyliśmy zakres akredytacji w zakresie czynników pobieranych na roztwory pochłaniające w środowisku pracy:

 • hydrazyna,
 • kwas mrówkowy,
 • cyjanowodór,
 • amoniaku.

W miejsce tych metod pojawiły się nowe z pobieraniem na sorbenty stałe:

 • hydrazyna – PN-Z-04523:2020-12 – pobieranie na filtry – metoda chromatografii cieczowej
 • kwas mrówkowy – IB-135 wydanie nr 1 z dnia 23.02.2022r. – pobieranie na rurkę z sorbentem – metoda chromatografii jonowej,
 • cyjanowodór w przeliczeniu na CN – NIOSH 6017 Method, Issue 1, 15 March 2003 – pobieranie na rurkę z sorbentem – metoda chromatografii jonowej,
 • amoniak – NIOSH 6016 Method, Issue 1, 15 May 1996 – pobieranie na rurkę z sorbentem – metoda chromatografii jonowej.

Rozszerzyliśmy zakres akredytacji o następujące czynniki:

aminy alifatyczne:

 • metyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • etyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • izopropyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • butyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • dimetyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • dietyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • trimetyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej,
 • trietyloamina – środowisko pracy, gazy odlotowe – metoda chromatografii jonowej.

kwasy organiczne:

 • kwas octowy – środowisko pracy – metoda chromatografii jonowej,
 • propionowy – środowisko pracy – metoda chromatografii jonowej.

substancje organiczne:

 • akrylamid – środowisko pracy – metoda chromatografii cieczowej,
 • eter tert-butyloetylowy – środowisko pracy – metoda chromatografii gazowej,
 • 2-metoksyetanol – środowisko pracy – metoda chromatografii gazowej,
 • 1,1-dichloroetan – środowisko pracy – metoda chromatografii gazowej,
 • 1,2-dichloroetan – środowisko pracy – metoda chromatografii gazowej,
 • propano-1,3-sulton – środowisko pracy – metoda chromatografii gazowej.

metale i ich związki:

 • srebra związki rozpuszczalne – środowisko pracy – metoda MP-AES,
 • baru związki rozpuszczalne – środowisko pracy – metoda MP-AES.

Ponadto, w przypadku pobierania tlenków azotu na stanowisku pracy możemy zaproponować Państwu równoczesne pobieranie obu tlenków na jeden zestaw do tej pory służący do pobierania jedynie tlenku azotu. O więcej szczegółów w tej kwestii prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.