Woda do spożycia

Wykonujemy badania w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody.

Wyniki badań przeznaczone dla obszaru regulowanego prawnie między innymi na potrzeby Sanepidu czy Nadzoru Budowlanego.