Ścieki

Kompleksowe badania z zakresu:

 • badania fizyczne,
 • badania chemiczne,
 • badania biologiczne.

Dla ścieków:

 • przemysłowych
 • komunalnych,
 • bytowych,
 • osady ściekowe.

Przykłady:

 • badania jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji,
 • kompleksowe badania jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,
 • kompleksowe badania na oczyszczalniach ścieków (komunalnych i przemysłowych) każdego typu,
 • badania osadów ściekowych