Badania skuteczności wentylacji

Badania wentylacji mogą opierać się o sprawdzenie skuteczności i utrzymania parametrów powietrza w pomieszczeniach, porównania do parametrów przyjętych na projekcie i w rezultacie sprawdzenia poprawności wykonania, lub ewentualnych poprawek. Ustalenie parametrów instalacji klimatyzacji przy zmianie, rozbudowie lub po dłuższej eksploatacji w celu ustaleniu ewentualnych awarii.

Przy wentylacji można wykonać pomiary:

  • wydatki,
  • przepływy,
  • badania biologiczne,
  • drgania,wibracje,
  • hałas,
  • mikroklimat.