Identyfikacje

Przeprowadzamy identyfikacje substancji chemicznych o nieznanym składzie i pochodzeniu. Metodami chromatograficznymi, spektrofotometrycznymi oraz przez charakterystyczne reakcje. Próbki pochodzące w z powietrza, wody, pyłów, środowiska.

Analizę można zrobić dla każdego płynu (ciecz, gaz), można również wyodrębnić przez odpowiednie wyekstrahowanie z ciała stałego.

Dla zainteresowanych możemy wykonać identyfikację substancji:

  • jakościowej (sprawdzenie składu chemicznego substancji),
  • ilościowej (ilość danego związku w badanej substancji).

Badanie identyfikacyjne można zrobić z próbki dostarczonej do laboratorium lub pobranej przez naszego specjalistę.

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 1 (środa) do 3 (piątek) listopada 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:


wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.