Badania biegłości

Ośrodek badań realizując swoją działalność organizuje badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne. Dla zapewnienia spójności pomiarowej laboratoriów badawczych.

Głównym obiektem badań jest środowisko pracy.

Prowadzimy zapisy i przy odpowiedniej ilości (wymaganej dla możliwości dokonania oceny wyników) laboratoriów organizujemy badania biegłości. Minimalna ilość laboratoriów biorących udział w Badaniach Biegłości to 6, dotyczy to każdego programu.

Aby wziąć udział w organizowanych badaniach biegłości prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

2023 12 18 F 5 PO 18 Wyd 10 Formularz Zgłoszeniowy Badania Biegłości


HARMONOGRAM REALIZACJI BADAŃ BIEGŁOŚCI NA ROK 2024 r.
Miejsce i adres organizacji badań biegłości:
Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o.‎
ul. Powstańców Śląskich 8, 55-010 Święta Katarzyna
Numer zakresu akredytacji
Identyfikacja programu
Obiekty badań biegłości.
(Przedmiot badań/ wyrób)
Wielkości mierzone lub
właściwości.
(Rodzaj działalności/ badane
cechy/ metoda)
Runda
Data zgłoszenia udziału
Planowana data badań biegłości
Data wysłania sprawozdania
PT 010PT-H-01
Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas
Środowisko pracy
- hałas
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Szczytowy poziom dźwięku C
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do:
- 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy
(z obliczeń)
I29.01.2024 r.05.02.2024 r.15.03.2024 r
II06.05.2024 r.13.05.2024 r.26.06.2024 r.
III14.10.2024 r.21.10.2024 r.04.12.2024 r.
PT-EH-01
Hałas w środowisku. Pomiary hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń
Środowisko ogólne
- hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
Równoważny poziom dźwięku A
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia wyrażony wskaźnikiem LAeqD
I29.01.2024 r.05.02.2024 r.15.03.2024 r
II06.05.2024 r.13.05.2024 r.26.06.2024 r.
III14.10.2024 r.21.10.2024 r.04.12.2024 r.
PT-OS-01
Pomiar natężenia oświetlenia.
Oświetlenie miejsc pracy
Środowisko pracy
- oświetlenie elektryczne we wnętrzach
Natężenie oświetlenia
Równomierność oświetlenia
Metoda pomiarowa bezpośrednia
I30.01.2024 r.06.02.2024 r.16.03.2024 r
II07.05.2024 r.14.05.2024 r.27.06.2024 r.
III15.10.2024 r.22.10.2024 r.05.12.2024 r.
PT-DR-01
Badania biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym
Środowisko pracy
- drgania mechaniczne o ogólnym
działaniu na organizm człowieka

Środowisko pracy
- drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Metoda pomiarowa bezpośrednia
Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz)
(z obliczeń)

Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Metoda pomiarowa bezpośrednia
Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych (ahwx, ahwy, ahwz)
(z obliczeń)
I29.01.2024 r.05.02.2024 r.15.03.2024 r
II06.05.2024 r.13.05.2024 r.26.06.2024 r.
III14.10.2024 r.21.10.2024 r.04.12.2024 r.
PT-M-01
Ocena komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT
Środowisko pracy
- mikroklimat umiarkowany

Środowisko pracy
- mikroklimat gorący
Temperatura powietrza
Temperatura poczernionej kuli
Wilgotność powietrza
Prędkość powietrza
Metoda pomiaru bezpośrednia
Wskaźnik PMV
(z obliczeń)

Temperatura powietrza
Temperatura wilgotna naturalna
Temperatura poczernionej kuli
Metoda pomiaru bezpośrednia
Wskaźnik WBGT
(z obliczeń)
I31.01.2024 r.07.02.2024 r.20.03.2024 r
II07.05.2024 r.15.05.2024 r.27.06.2024 r.
III16.10.2024 r.23.10.2024 r.06.12.2024 r.
PT-P-01
Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu
Środowisko pracy
- powietrze
Stężenie pyłu:
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna
Pobieranie próbek i analiza wagowa Wskaźnik narażenia
(z obliczeń)
I01.02.2024 r.08.02.2024 r.21.03.2024 r
II09.05.2024 r.16.05.2024 r.28.06.2024 r.
III17.10.2024 r.24.10.2024 r.09.12.2024 r.
PT-G-01
Oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie
Środowisko pracy
- powietrze
Stężenie tlenku węgla
Metoda pomiaru bezpośrednia
Wskaźnik narażenia
(z obliczeń)
I02.02.2024 r.09.02.2024 r.22.03.2024 r
II10.05.2024 r.17.05.2024 r.01.07.2024 r.
III18.10.2024 r.25.10.2024 r.10.12.2024 r.
PT-ORG-01
Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na substancje organiczne - toluenu
Środowisko pracy
- powietrze
Stężenie toluenu Pobieranie próbek Wskaźnik narażenia
(z obliczeń)
I30.01.2024 r.06.02.2024 r.19.03.2024 r
II07.05.2024 r.14.05.2024 r.27.06.2024 r.
III15.10.2024 r.22.10.2024 r.05.12.2024 r.
PT-HU-01
Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy
Środowisko pracy
- hałas ultradźwiękowy
Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w i-tym paśmie tercjowym o częstotliwościach środkowych od 10kHz do 40kHz
Maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w i-tym paśmie tercjowym o częstotliwościach środkowych od 10kHz do 40kHz
Metoda pomiaru bezpośrednia
Równoważne poziomy ciśnienia
akustycznego w i-tym paśmie tercjowym
o częstotliwościach środkowych od 10
kHz do 40 kHz
odniesiony do 8-godz. dobowego
wymiaru czasu pracy (z obliczeń)
I01.02.2024 r.08.02.2024 r.21.03.2024 r
II09.05.2024 r.16.05.2024 r.28.06.2024 r.
III17.10.2024 r.24.10.2024 r.09.12.2024 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl w wykazie organizatorów badań biegłości akredytowanych w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Konspekty <—–> Programy


PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Akredytacji
Numer kontraktu: PT 010

Zakres akredytacji nr PT 010


Pobierz PDF


AKTUALNOŚCI


  • Nowe wydanie zakresu akredytacji PT 010
   Z przyjemnością informujemy, iż na stronie Polskiego Centrum Akredytacji ukazało się nowe wydanie zakresu akredytacji PT 010. Poszerzyliśmy zakres naszych usług o 4 nowe programy badań biegłości: 1) PT-P-01 Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu 2) PT-ORG-01 Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza do [.........]
  • Badania biegłości na rok 2022
   Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości na 2022 rok.Od zeszłego roku posiadamy akredytowany przez PCA (PT 010) system zarządzania według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043: 2011. …Zobacz więcej [.........]
  • Nowy Program w Zakresie Akredytacji PT 010 organizatora badań biegłości
   Pragniemy poinformować, że z dniem 16.09.2021r. ukazało się nowe wydanie (Issue) 2 zakresu akredytacji organizatora badań biegłości (scope of accreditation for proficiency testing provider) nr (no) PT 010 wydanego przez (issued by) Polskie Centrum Akredytacji (01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42) rozszerzające zakres działalności o PT-OS-01 Pomiar natężenia oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy. [.........]
  • Badania biegłości – Październik 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 05.10.2021r. – 08.10.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Badania biegłości – Październik 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 05.10.2021r. – 08.10.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Badania biegłości – Czerwiec 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 08.06.2021r. – 11.06.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Badania biegłości – Marzec 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 02.03.2021r. – 05.03.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Nowy zakres akredytacji PT 010
   Z przyjemnością informujemy, iż Ośrodek OIKOS jest już po audicie akredytacyjnymprzeprowadzonym przez PCA. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę naszej działalności w obszarze organizacji badań biegłości. Z dniem 25.01.2021r. na stronie PCA pojawił się nasz zakres akredytacji, nr akredytacji PT 010 Programy objęte akredytacją PCA: – Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas – Hałas w [.........]
  • Wstępny audit – badania biegłości
   Informujemy, iż zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku akredytacji organizacji badań biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – jesteśmy po audicie wstępnym PCA! O terminie auditu akredytacyjnego i jego wynikach poinformujemy wkrótce!!! [.........]
  • Zapisy na cykl badań biegłości – Październik 2020r.
   Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 27.10.2020r. – 29.10.2020r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 19.10.2020r. Konspekty i programy badań biegłości dostępne są [.........]