Badania biegłości

Ośrodek badań realizując swoją działalność organizuje badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne. Dla zapewnienia spójności pomiarowej laboratoriów badawczych.

Głównym obiektem badań jest środowisko pracy.

Prowadzimy zapisy i przy odpowiedniej ilości (wymaganej dla możliwości dokonania oceny wyników) laboratoriów organizujemy badania biegłości. Minimalna ilość laboratoriów biorących udział w Badaniach Biegłości to 6, dotyczy to każdego programu.

Aby wziąć udział w organizowanych badaniach biegłości prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

2023 01 10 F 5 PO 18 Wyd 9 Formularz Zgłoszeniowy Badania Biegłości


HARMONOGRAM REALIZACJI BADAŃ BIEGŁOŚCI NA ROK 2023r.
Miejsce i adres organizacji badań biegłości:
Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o.‎
ul. Powstańców Śląskich 8 55-010 Święta Katarzyna
RundaIdentyfikacja programuAkredytacjaObiekty badań biegłości.
(Przedmiot badań/wyrób.)
Wielkości mierzone lub
właściwości.
(Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda.)
Data zgłoszenia udziałuPlanowany data badań biegłościData wysłania sprawozdania
IPT-H-01
Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas.
PT 010Środowisko pracy
- hałas
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Szczytowy poziom dźwięku C
Metoda pomiarowa bezpośrednia
20.02.2023r.27.02.2023r.10.04.2023r
II05.06.2023r.12.06.2023r.24.07.2023r.
IIIPoziom ekspozycji na hałas odniesiony do:
- 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy
(z obliczeń)
25.09.2023r.02.10.2023r.13.11.2023r.
IPT-EH-01
Hałas w środowisku. Pomiary hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń.
PT 010Środowisko ogólne
- hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
Równoważny poziom dźwięku A
Metoda pomiarowa bezpośrednia
20.02.2023r. 27.02.2023r.10.04.2023r.
II05.06.2023r.12.06.2023r.24.07.2023r.
IIIRównoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia wyrażony wskaźnikiem LAeqD25.09.2023r. 02.10.2023r.13.11.2023r.
IPT-OS-01
Pomiar natężenia oświetlenia.
Oświetlenie miejsc pracy.
PT 010Środowisko pracy
- oświetlenie elektryczne we wnętrzach
Natężenie oświetlenia
Równomierność oświetlenia
Metoda pomiarowa bezpośrednia
21.02.2023r.28.02.2023r.11.04.2023r.
II06.06.2023r. 13.06.2023r.25.07.2023r.
III26.09.2023r.03.10.2023r.14.11.2023r.
IPT-DR-01
Badania biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym.
PT 010Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Metoda pomiarowa bezpośrednia20.02.2023r.27.02.2023r.10.04.2023r.
IIEkspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz)
(z obliczeń)
05.06.2023r.12.06.2023r.24.07.2023r.
IIIŚrodowisko pracy
- drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Metoda pomiarowa bezpośrednia25.09.2023r.02.10.2023r.13.11.2023r.
Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych (ahwx, ahwy, ahwz)
(z obliczeń)
IPT-M-01
Ocena komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT.
PT 010Środowisko pracy
- mikroklimat umiarkowany
Temperatura powietrza
Temperatura poczernionej kuli
Wilgotność powietrza
Prędkość powietrza
Metoda pomiaru bezpośrednia
22.02.2023r.01.03.2023r.12.04.2023r.
IIWskaźnik PMV
(z obliczeń)
07.06.2023r.14.06.2023r.26.07.2023r.
IIIŚrodowisko pracy
- mikroklimat gorący
Temperatura powietrza
Temperatura wilgotna naturalna
Temperatura poczernionej kuli
Metoda pomiaru bezpośrednia
27.09.2023r.04.10.2023r.15.11.2022r.
Wskaźnik WBGT
(z obliczeń)
IPT-P-01
Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu.
PT 010Środowisko pracy
- powietrze
Stężenie pyłu:
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna
Pobieranie próbek i analiza wagowa Wskaźnik narażenia
(z obliczeń)
23.02.2023r.02.03.2023r.13.04.2023r.
II09.06.2023r.15.06.2023r.27.07.2023r.
III28.09.2023r.05.10.2023r.16.11.2023r.
IPT-G-01
Oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie.
PT 010Środowisko pracy
- powietrze
Stężenie tlenku węgla
Metoda pomiaru bezpośrednia
Wskaźnik narażenia
(z obliczeń)
24.02.2023r.03.03.2023r.14.04.2023r.
II09.06.2023r.16.06.2023r.28.07.2023r.
III29.06.2023r.06.10.2023r.17.11.2023r.
IPT-ORG-01
Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na substacje organiczne - toluenu.
PT 010Środowisko pracy
- powietrze
Stężenie toluenu Pobieranie próbek Wskaźnik narażenia
(z obliczeń)
21.02.2023r.28.02.2023r.11.04.2023r.
II06.06.2023r.13.06.2023r.25.07.2023r.
III26.09.2023r.03.10.2023r.14.11.2023 r
IPT-HU-01
Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy.
PT 010Środowisko pracy
- hałas ultradźwiękowy
Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w i-tym paśmie tercjowym o częstotliwościach środkowych od 10kHz do 40kHz
Maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w i-tym paśmie tercjowym o częstotliwościach środkowych od 10kHz do 40kHz
Metoda pomiaru bezpośrednia
23.02.2023r.02.03.2023r.13.04.2023r.
II09.06.2023r.15.06.2023r.27.07.2023r.
III28.09.2023r.05.10.2023r.16.11.2023r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

Konspekty <—–> Programy


PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Akredytacji
Numer kontraktu: PT 010

Zakres akredytacji nr PT 010


Pobierz PDF


AKTUALNOŚCI


  • Nowe wydanie zakresu akredytacji PT 010
   Z przyjemnością informujemy, iż na stronie Polskiego Centrum Akredytacji ukazało się nowe wydanie zakresu akredytacji PT 010. Poszerzyliśmy zakres naszych usług o 4 nowe programy badań biegłości: 1) PT-P-01 Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu 2) PT-ORG-01 Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza do [.........]
  • Badania biegłości na rok 2022
   Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości na 2022 rok.Od zeszłego roku posiadamy akredytowany przez PCA (PT 010) system zarządzania według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043: 2011. …Zobacz więcej [.........]
  • Nowy Program w Zakresie Akredytacji PT 010 organizatora badań biegłości
   Pragniemy poinformować, że z dniem 16.09.2021r. ukazało się nowe wydanie (Issue) 2 zakresu akredytacji organizatora badań biegłości (scope of accreditation for proficiency testing provider) nr (no) PT 010 wydanego przez (issued by) Polskie Centrum Akredytacji (01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42) rozszerzające zakres działalności o PT-OS-01 Pomiar natężenia oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy. [.........]
  • Badania biegłości – Październik 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 05.10.2021r. – 08.10.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Badania biegłości – Październik 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 05.10.2021r. – 08.10.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Badania biegłości – Czerwiec 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 08.06.2021r. – 11.06.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Badania biegłości – Marzec 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 02.03.2021r. – 05.03.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Nowy zakres akredytacji PT 010
   Z przyjemnością informujemy, iż Ośrodek OIKOS jest już po audicie akredytacyjnymprzeprowadzonym przez PCA. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę naszej działalności w obszarze organizacji badań biegłości. Z dniem 25.01.2021r. na stronie PCA pojawił się nasz zakres akredytacji, nr akredytacji PT 010 Programy objęte akredytacją PCA: – Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas – Hałas w [.........]
  • Wstępny audit – badania biegłości
   Informujemy, iż zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku akredytacji organizacji badań biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – jesteśmy po audicie wstępnym PCA! O terminie auditu akredytacyjnego i jego wynikach poinformujemy wkrótce!!! [.........]
  • Zapisy na cykl badań biegłości – Październik 2020r.
   Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 27.10.2020r. – 29.10.2020r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 19.10.2020r. Konspekty i programy badań biegłości dostępne są [.........]