Badania biegłości

Ośrodek badań realizując swoją działalność organizuje badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne.

Głównym obiektem badań jest środowisko pracy.

Prowadzimy zapisy i przy odpowiedniej ilości (wymaganej dla możliwości dokonania oceny wyników) laboratoriów organizujemy badania biegłości.

2022 03 15 Formularz zgłoszeniowy – badania biegłości


RundaProgramObiekt badań biegłościZgłoszenie udziałuRealizacja badańOpracowanie wynikówWysłanie raportu
IPT-H-01 *Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas. 18.01.2022r.25.01.2022r.01.03.2022r.08.03.2022r.
II29.03.2022r.05.04.2022r.11.05.2022r.18.05.2022r.
III27.09.2022r.04.10.2022r.08.11.2022r.15.11.2022r.
IPT-EH-01 *Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń. 18.01.2022r.25.01.2022r.01.03.2022r.08.03.2022r.
II29.03.2022r.05.04.2022r.11.05.2022r.18.05.2022r.
III27.09.2022r.04.10.2022r.08.11.2022r.15.11.2022r.
IPT-OS-01*Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie. 19.01.2022r.26.01.2022r.02.03.2022r.09.03.2022r.
II30.03.2022r.06.04.2022r.12.05.2022r.19.05.2022r.
III28.09.2022r.05.10.2022r.09.11.2022r.16.11.2022r.
IPT-DR-01 *Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004. 19.01.2022r.26.01.2022r.02.03.2022r.09.03.2022r.
II30.03.2022r.06.04.2022r.12.05.2022r.19.05.2022r.
III28.09.2022r.05.10.2022r.09.11.2022r.16.11.2022r.
IPT-M-01 *Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy 20.01.2022r.27.01.2022r.03.03.2022r.10.03.2022r.
II31.03.2022r.07.04.2022r.13.05.2022r.20.05.2022r.
III29.09.2022r.06.10.2022r.10.11.2022r.17.11.2022r.
IPT-P-01**Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu 21.01.2022r.28.01.2022r.04.03.2022r.11.03.2022r.
II01.04.2022r.08.04.2022r.16.05.2022r.21.05.2022r.
III30.09.2022r.07.10.2022r.11.11.2022r.18.11.2022r.
IPT-G-01**Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie. 20.01.2022r.27.01.2022r.03.03.2022r.10.03.2022r.
II31.03.2022r.07.04.2022r.13.05.2022r.20.05.2022r.
III29.09.2022r.06.10.2022r.10.11.2022r.17.11.2022r.
IPT-ORG-01**Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza do oznaczania zawartości substancji organicznych. 21.01.2022r.28.01.2022r.04.03.2022r.11.03.2022r.
II01.04.2022r.08.04.2022r.16.05.2022r.21.05.2022r.
III29.09.2022r.07.10.2022r.11.11.2022r.18.11.2022r.
IIPT-HU-01**Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowego.01.04.2022r.08.04.2022r.16.05.2022r.21.05.2022r.
III29.09.2022r.07.10.2022r.11.11.2022r.18.11.2022r.
* Programy objęte akredytacją
** Program nieakredytowany, objęty systemem zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Konspekty <—–> Programy


PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
Jednostka certyfikująca: Polskie Centrum Akredytacji
Numer kontraktu: PT 010

Zakres akredytacji nr PT 010


Pobierz PDF


AKTUALNOŚCI


  • Badania biegłości na rok 2022
   Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości na 2022 rok.Od zeszłego roku posiadamy akredytowany przez PCA (PT 010) system zarządzania według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043: 2011. …Zobacz więcej [.........]
  • Nowy Program w Zakresie Akredytacji PT 010 organizatora badań biegłości
   Pragniemy poinformować, że z dniem 16.09.2021r. ukazało się nowe wydanie (Issue) 2 zakresu akredytacji organizatora badań biegłości (scope of accreditation for proficiency testing provider) nr (no) PT 010 wydanego przez (issued by) Polskie Centrum Akredytacji (01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42) rozszerzające zakres działalności o PT-OS-01 Pomiar natężenia oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy. [.........]
  • Badania biegłości – Październik 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 05.10.2021r. – 08.10.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Badania biegłości – Październik 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 05.10.2021r. – 08.10.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Badania biegłości – Czerwiec 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 08.06.2021r. – 11.06.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Badania biegłości – Marzec 2021r.
   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości. W 2021 r. planujemy organizację 3 rund badań biegłości . Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 02.03.2021r. – 05.03.2021r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na [.........]
  • Nowy zakres akredytacji PT 010
   Z przyjemnością informujemy, iż Ośrodek OIKOS jest już po audicie akredytacyjnymprzeprowadzonym przez PCA. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę naszej działalności w obszarze organizacji badań biegłości. Z dniem 25.01.2021r. na stronie PCA pojawił się nasz zakres akredytacji, nr akredytacji PT 010 Programy objęte akredytacją PCA: – Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas – Hałas w [.........]
  • Wstępny audit – badania biegłości
   Informujemy, iż zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku akredytacji organizacji badań biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – jesteśmy po audicie wstępnym PCA! O terminie auditu akredytacyjnego i jego wynikach poinformujemy wkrótce!!! [.........]
  • Zapisy na cykl badań biegłości – Październik 2020r.
   Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 27.10.2020r. – 29.10.2020r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 19.10.2020r. Konspekty i programy badań biegłości dostępne są [.........]
  • Zapisy na badania biegłości – Czerwiec 2020r. Zmiana daty
   Prowadzimy zapisy na planowane badania biegłości w dniu 30.06.2020r. Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów. Zachęcamy do informowania inne Laboratoria. Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl do 19.06.2020r. Konspekty i programy badań biegłości dostępne są w plikach do pobrania. *Zespół (1-2 osoby) [.........]