Badania biegłości

Ośrodek badań realizując swoją działalność organizuje badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne.

Głównym obiektem badań jest środowisko pracy.

Prowadzimy zapisy i przy odpowiedniej ilości (wymaganej dla możliwości dokonania oceny wyników) laboratoriów organizujemy badania biegłości.

 

 

Zapraszamy do aktualności, tam znajdują się informację o organizowanych badaniach biegłości