Obszar regulowanie prawnie

Obszary regulowanie prawnie, to obszary oceny zgodności dla których przepisy prawa ustalają wymagania. Na przykład dopuszczalne stężenia lub zawartości substancji, dopuszczalny poziom hałasu, etc…  Przepisy mogą ustalać dodatkowe wymagania, na przykład metody badań lub potwierdzone kompetencje laboratoriów badawczych – poprzez akredytację. Wykorzystanie wyników badań w obszarach regulowanych, tj. uznanie wyników badań przez instytucje kontrolne, możliwe jest tylko wtedy, gdy laboratorium spełnia wymagania przepisów prawnych, na przykład posiada wymaganą akredytację.

Jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym i wykonujemy badania, których wyniki są wykorzystywane w obszarach regulowanych prawnie.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, sygnatariusza EA MLA, Nr AB 934

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii OIKOS Sp. z o.o.‎
Laboratorium Badań Środowiskowych