Pomieszczenia

Akredytowane badania pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Po zakończeniu robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej, powinny być wykonane badania pozostałości substancji w powietrzu, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231). Próby pobierane są w ciągu ok. 24 godzin przy pomocy automatycznych poborników. Standardowo badamy pozostałości oparów rozpuszczalników, formaldehyd (jeśli użyto płyt OSB / paździerzowych), akrylonitryl (jeśli użyto wykładzin typu tarket). Możemy wykonać badania materiałów, np. impregnowanego drewna lub lepikowego kleju do parkietu, użytych w przeszłości , kiedy stosowanie substancji bardzo niebezpiecznych nie było zabronione, jak w przykładzie poniżej: W ekstrakcie z drewna parkietowego stwierdzono obecność węglowodorów aromatycznych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, jak np. benzo/a/piren. Ten ostatni jest rakotwórczy dla człowieka.

Chromatogram Do Pomieszczenia
Chromatogram z danego badania

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 30 (czwartek) do 31 (piątek) maja 2024 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:

wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.