Gleba i ziemia

Wykonujemy badania gleby i ziemi:

 • fizyczne,
 • chemiczne,
 • organiczne,
 • mineralne,
 • biologiczne.

W zakresie:

 • oznaczania metali – ołów, cynk, miedź, nikiel, kadm etc.
 • zawartość oleju mineralnego,
 • sucha masa i zawartość wody,
 • wilgotność,
 • pH,
 • oraz inne w zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań klientów.

Przykładowo:

 • badania kwasowości gleby,
 • badania odsiąku glebowego,
 • sprawdzenie występowania metali,
 • sprawdzenie przed wysypaniem osadu ściekowego.