Kontakt

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.‎

 

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna

 

Telefony:Fax:Email:
71 311 43 0471 311 43 12sekretariat@oikoslab.pl
71 311 43 06
71 311 66 18
NIP: 8980014132
Regon: 008374467
KRS: 0000074393 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kapitał 100.000zł opłacony w całości

Mapa dojazdu: