Kontakt

Oficjalna Nazwa:

Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dozwolona skrócona nazwa:

Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” spółka z o.o.

Lub:

Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna
woj. dolnośląskie

Kapitał zakładowy: 100.000,00zł Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 KRS: 0000074393 Regon: 008374467

Numer rachunku bankowego: 82 2030 0045 1110 0000 0034 5210


Oficjalny adres email do komunikacji (zapytania, zlecenia):
sekretariat@oikoslab.pl


Oficjalny adres email do komunikacji (faktury):
faktury@oikoslab.pl


Tel.: +48 71 311 43 04
Tel.: +48 71 311 43 06
Tel.: +48 71 311 66 18


ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna
woj. dolnośląskie

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna