Kontakt

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.‎

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna

NIP: 898-001-41-32 KRS: 0000074393 Regon: 008374467
Kapitał zakładowy 100.000 PLN opłacony w całości.

Numer konta bankowego: 82 2030 0045 1110 0000 0034 5210


sekretariat@oikoslab.pl


+48 71 311 43 04
+48 71 311 43 06
+48 71 311 66 18


ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna