Kontakt

Oficjalna Nazwa

Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń, Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dozwolona skrócona nazwa

Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń, Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” spółka z o.o.

Dozwolona skrócona nazwa

Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń, Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna

Kapitał zakładowy: 100 000,00 złSąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 8980014132Numer KRS: 0000074393Numer REGON: 008374467
Numer Rachunku Bankowego: BNP Paribas Fortis PL 82 2030 0045 1110 0000 0034 5210

Oficjalny adres e-mail do komunikacji (zapytania, zlecenia)
sekretariat@oikoslab.pl


Oficjalny adres e-mail do komunikacji (faktury)
faktury@oikoslab.pl


Oficjalny adres e-mail do komunikacji (próbniki)
probniki@oikoslab.pl


Oficjalny adres e-mail do komunikacji (szkolenia, badania biegłości)
szkolenia@oikoslab.pl


Oficjalny adres do doręczeń elektronicznych (ADE)
Wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE) powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) albo z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (RDE).
AE:PL-25301-11030-HEVER-25
Administrator Skrzynki Doręczeń (ASD): Michał Wielkopolski


Numer telefonu stacjonarnego: +48 71 311 43 04
Numer telefonu stacjonarnego: +48 71 311 43 06

Dbając o Państwa czas oraz niezaburzone źródło informacji, nasz system wysyła informację z danymi kontaktowymi asystentów przypisanymi bezpośrednio do zadania.

W trosce o najwyższą jakość usługi, staramy się udostępniać wszystkie istotne informacje dla Kontrahentów na naszej stronie internetowej.

Zapytania rejestrowane są w systemie pod indywidualnym numerem sprawy. Dodatkowo przydzielany jest każdorazowo asystent odpowiedzialny za kontakt, ustalenie wszystkich istotnych informacji, przygotowanie oferty.

Zlecenia rejestrowane są w systemie pod indywidualnym numerem tematu. Dodatkowo przydzielany jest każdorazowo asystent wiodący odpowiedzialny za kontakt, ustalenie wszystkich istotnych informacji, realizację zlecenia.


ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna