Kontakt

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń

Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.‎

ul. Powstańców Śląskich 8

55-010 Święta Katarzyna

NIP: 898-001-41-32 KRS: 0000074393 Regon: 008374467

Kapitał zakładowy 100.000 PLN opłacony w całości

Telefony:Email:
71 311 43 04sekretariat@oikoslab.pl
71 311 43 06
71 311 66 18

Mapa dojazdu:

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna