Informacja dla Kontrahentów: Zakończenie badań metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

W związku z awarią urządzenia informujemy, że nie wykonujemy badań metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS). Aktualnie jesteśmy w procesie ograniczenia zakresu akredytacji.

W zakresie akredytacji nr AB 934 posiadamy metodę alternatywną:
Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)
oznaczania metali i metaloidów na stanowiskach pracy.