Strona główna

Serdecznie witamy na naszej stronie.

Zapraszamy do aktualności –>

Zakres działalności:

Badania środowiskowe, których wyniki są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie w tym stwierdzeń dotyczących zgodności/niezgodności wyniku badania z wymaganiami i/lub specyfikacjami.

Badania próbek środowiskowych dostarczonych przez inne laboratoria, których wyniki są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie bez dokonania oceny zgodności.

Nietypowe oznaczenia substancji dostarczonych przez klienta lub pobranych przez laboratorium, których wyniki nie są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie.

Badania środowiskowe, których wyniki są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie w tym stwierdzeń dotyczących zgodności/niezgodności wyniku badania z wymaganiami i/lub specyfikacjami.

Badania biegłości

Szkolenia


2024 04 22 Zakres działalności laboratoryjnej


Główne przedmioty badań akredytowanych:

 • Środowisko pracy – powietrze
 • Środowisko pracy – pyły
 • Środowisko pracy – mikroklimat zimny
 • Środowisko pracy – mikroklimat umiarkowany
 • Środowisko pracy – mikroklimat gorący
 • Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach
 • Środowisko pracy – drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • Środowisko pracy – drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • Środowisko pracy – hałas
 • Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – powietrze
 • Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – hałas
 • Woda
 • Wody powierzchniowe
 • Wody podziemne
 • Woda do spożycia
 • Ścieki (Woda opadowa*)
 • Osady ściekowe
 • Gleba i ziema
 • Gazy odlotowe
 • Maszyny i urządzenia – hałas
 • Środowisko ogólne – hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych
 • Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 • Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych na filtry
 • Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych do płuczek
 • Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem
 • Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry
 • Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
 • Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
 • Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 30 (czwartek) do 31 (piątek) maja 2024 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:

wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.