Strona główna

Serdecznie witamy na naszej stronie.

Zapraszamy do aktualności –>

Zakres działalności:

Badania środowiskowe, których wyniki są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie w tym stwierdzeń dotyczących zgodności/niezgodności wyniku badania z wymaganiami i/lub specyfikacjami.

Badania próbek środowiskowych dostarczonych przez inne laboratoria, których wyniki są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie bez dokonania oceny zgodności.

Nietypowe oznaczenia substancji dostarczonych przez klienta lub pobranych przez laboratorium, których wyniki nie są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie.

Badania środowiskowe, których wyniki są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie w tym stwierdzeń dotyczących zgodności/niezgodności wyniku badania z wymaganiami i/lub specyfikacjami.

Badania biegłości

Szkolenia


2024 04 22 Zakres działalności laboratoryjnej


Główne przedmioty badań akredytowanych:

 • Środowisko pracy – powietrze
 • Środowisko pracy – pyły
 • Środowisko pracy – mikroklimat zimny
 • Środowisko pracy – mikroklimat umiarkowany
 • Środowisko pracy – mikroklimat gorący
 • Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach
 • Środowisko pracy – drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • Środowisko pracy – drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • Środowisko pracy – hałas
 • Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – powietrze
 • Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – hałas
 • Woda
 • Wody powierzchniowe
 • Wody podziemne
 • Woda do spożycia
 • Ścieki (Woda opadowa*)
 • Osady ściekowe
 • Gleba i ziema
 • Gazy odlotowe
 • Maszyny i urządzenia – hałas
 • Środowisko ogólne – hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych
 • Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 • Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych na filtry
 • Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych do płuczek
 • Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem
 • Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry
 • Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
 • Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
 • Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem