Strona główna

Szanowni Państwo,

w związku ze skutkami sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, panującej na terenie całego kraju, wynikającymi z pandemii Covid-19 informujemy, że Firma OIKOS od dnia 4 maja pracuje cztery dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku). Prosimy o właściwe zaplanowanie pobierania próbek w terenie oraz ich wysyłki, tak aby dotarły do Laboratorium do czwartku do godziny 12.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zespół OIKOS

Serdecznie witamy na naszej stronie.

Informujemy, że nie prowadzimy Newsletter’a.
Jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami zapraszamy do obserwowania nas na Facebook.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami:

Badania środowiskowe, których wyniki są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie w tym stwierdzeń dotyczących zgodności/niezgodności wyniku badania z wymaganiami i/lub specyfikacjami.

Badania próbek środowiskowych dostarczonych przez inne laboratoria, których wyniki są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie bez dokonania oceny zgodności.

header

Nietypowe oznaczenia substancji dostarczonych przez klienta lub pobranych przez laboratorium, których wyniki nie są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie.

Laboratorium składa się z:
– pracowni ogólnochemicznej,
– pracowni instrumentalnej,
– zespołu pomiarów środowiskowych i poboru prób,
– kancelarii doradczej z zakresu ochrony środowiska.

Główne przedmioty badań akredytowanych:
– Środowisko pracy – powietrze
– Środowisko pracy – pyły
– Środowisko pracy – mikroklimat zimny
– Środowisko pracy – mikroklimat umiarkowany
– Środowisko pracy – mikroklimat gorący
– Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach
– Środowisko pracy – drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
– Środowisko pracy – drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
– Środowisko pracy – hałas
– Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – powietrze
– Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – hałas
– Woda
– Wody powierzchniowe
– Wody podziemne
– Woda do spożycia
– Ścieki (Woda opadowa*)
– Osady ściekowe
– Gleba i ziema
– Gazy odlotowe
– Maszyny i urządzenia – hałas
– Środowisko ogólne – hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych
– Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
– Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych na filtry
– Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych do płuczek
– Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem
– Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry
– Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
– Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
– Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem