Pyły

Kompleksowe badania pyłów:

  • wolnej krystalicznej krzemionki,
  • pyłu respirabilnego,
  • pyłu wdychalnego (całkowitego).