Aktualizacja zakresu akredytacji.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż jesteśmy po pozytywnej ocenie Polskiego Centrum Akredytacji i w najbliższym czasie pojawi się nowy zakres akredytacji, w którym znajdą Państwo nowe metody:

Oznaczenie w środowisku pracy:

  • cyjanoakrylanu etylu – metoda HPLC,
  • jodu – metoda IC,
  • kwasu adypinowego – metoda IC.

Oznaczenie w środowisku pracy i próbkach gazów odlotowych:

  • octanu 2-metoksypropylu – metoda GC.

Jednocześnie informujemy o ograniczeniu zakresu akredytacji o:

  • oznaczenie ozonu w próbkach gazów odlotowych metodą spektrofotometryczną,
  • oznaczenie amoniaku w próbkach pobranych na stanowiskach pracy na rurki metodą spektrofotometryczną,
  • oznaczenie ditlenku azotu w próbkach pobranych na stanowiskach pracy na rurki metodą spektrofotometryczną,
  • oznaczenie kwasu octowego w próbkach pobranych na stanowiskach pracy na rurki metodą chromatografii gazowej.