Zmiany w zakresie akredytacji laboratorium badawczego

Szanowni Państwo,

w związku ze złożonym do PCA wnioskiem o ograniczenie zakresu akredytacji w zakresie oznaczania:

  • 2-aminoetanolu metodą GC-FID (środowisko pracy PN-Z-04311:2003 oraz gazy odlotowe PN-Z-04008-4:1999)
  • kwasu akrylowego metodą GC-FID (gazy odlotowe PN-EN 13649:2005)
  • akrylaldehyd metodą GC-FID (gazy odlotowe PN-EN 13649:2005)

że w najbliższym czasie zaprzestaniemy oznaczeń tymi metodami.

Jednocześnie informujemy, iż posiadamy w zakresie akredytacji alternatywne metody dla ww. czynników:

  • 2-aminoetanol metoda HPLC – OSHA PV2111
  • akrylaldehyd metoda HPLC – IB-81 wydanie nr 6 z dnia 20.10.2020 r.
  • kwas akrylowy metoda HPLC – PN-Z-04460:2014-09

Warunki pobierania oraz rodzaje próbników są dostępne na stronie internetowej https://www.oikoslab.pl/laboratorium/