Audyt środowiska pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  • audity środowiska pracy w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645),
  • ocena ryzyka zawodowego, ocena wydatku energetycznego,
  • pomiary i opracowanie: mapy akustyczne pomieszczeń przemysłowych,
  • ekspertyzy w zakresie poprawy warunków pracy – analiza procesów i preparatów, dobór urządzeń, wycofywanie / zastępowanie szkodliwych preparatów,
  • kompleksowe wykonywanie zadań komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • nadzór nad terminami realizacji obowiązków w zakresie BHP,
  • szkolenia,
  • nadzór nad kartami charakterystyki,
  • pomiary i ocena zagrożenia wybuchem i opinie p-poż.

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 30 (czwartek) do 31 (piątek) maja 2024 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:

wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.