Badania jakości powietrza

Powietrze powietrzu nie jest równe. W Polsce mamy regulacje prawne dla co najmniej czterech”rodzajów” powietrza:

  • atmosferycznego, którym oddychamy na dworze,
  • na stanowiskach pracy, którym oddychają pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę,
  • w pomieszczeniach, którym oddychamy w domu lub w biurze,
  • w przemysłowych wyrzutniach wentylacyjnych (emisja), którym czasami lepiej nie oddychać.

Badamy jakość powietrza w pomieszczeniach, na stanowiskach pracy i emisję z układów wentylacyjnych.
Pobieramy próbki powietrza odpowiedni sorbent (czasem specjalny roztwór pochłaniający), dedykowany dla wytypowanych substancji chemicznych, mogących występować w powietrzu. Analizujemy zawartość w próbkach i wyznaczamy stężenia substancji w powietrzu.
Jeżeli dla danego obszaru Regulator (Minister, Wojewoda, Starosta) przewidział wartości odniesienia – możemy wykonać ocenę zgodności, czyli porównać wyniki badań do wartości dopuszczalnych.

W pomieszczeniach wykonujemy badania identyfikacyjne jakości powietrza, kiedy subiektywnie odczuwa się, ze jego jakość nie jest właściwa. Bardzo często udaje się potwierdzić analitycznie chemiczną naturę substancji, wywołujących dyskomfort lub złe samopoczucie. Wtedy łatwiej odszukać źródła substancji i zapobiegać.

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 1 (środa) do 3 (piątek) listopada 2023 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:


wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.