Badania jakości powietrza

Powietrze powietrzu nie jest równe. W Polsce mamy regulacje prawne dla co najmniej czterech”rodzajów” powietrza:

  • atmosferycznego, którym oddychamy na dworze,
  • na stanowiskach pracy, którym oddychają pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę,
  • w pomieszczeniach, którym oddychamy w domu lub w biurze,
  • w przemysłowych wyrzutniach wentylacyjnych (emisja), którym czasami lepiej nie oddychać.

Badamy jakość powietrza w pomieszczeniach, na stanowiskach pracy i emisję z układów wentylacyjnych.
Pobieramy próbki powietrza odpowiedni sorbent (czasem specjalny roztwór pochłaniający), dedykowany dla wytypowanych substancji chemicznych, mogących występować w powietrzu. Analizujemy zawartość w próbkach i wyznaczamy stężenia substancji w powietrzu.
Jeżeli dla danego obszaru Regulator (Minister, Wojewoda, Starosta) przewidział wartości odniesienia – możemy wykonać ocenę zgodności, czyli porównać wyniki badań do wartości dopuszczalnych.

W pomieszczeniach wykonujemy badania identyfikacyjne jakości powietrza, kiedy subiektywnie odczuwa się, ze jego jakość nie jest właściwa. Bardzo często udaje się potwierdzić analitycznie chemiczną naturę substancji, wywołujących dyskomfort lub złe samopoczucie. Wtedy łatwiej odszukać źródła substancji i zapobiegać.